Προκατασκευασμένες δεξαμενές και σταθμοί απομάκρυνσης λυμάτων Grundfos PUST

Έτοιμες δεξαμενές λυμάτων και αποστράγγισης με υποβρύχιες αντλίες και σύστημα οδηγών για εύκολη ανέλκιση και καθέλκιση.