Η εταιρία μας συνεχώς αναζητά δυναμικούς και ικανούς συνεργάτες για τη στελέχωση των τμημάτων Πωλήσεων, Λογιστηρίου και Service. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό μας, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στo email: [email protected].

Περιγραφή Θέσης / Αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση μηχανολογικών / ηλεκτρονικών έργων
 • Συγκρότηση συστημάτων άντλησης και αυτοματισμού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στη βιομηχανία
 • Διάθεση και ικανότητα ενεργούς συμμετοχής σε εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση προσωπικού, τεχνικών τμημάτων των εργοστασίων
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων για βελτιώσεις του ηλεκτρολογικού / μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Ενεργή συμμετοχή στην επισκευή και την πώληση Η/Μ εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ηλικία έως 50 ετών
 • Πτυχίο Μηχανολόγου μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft office
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τεχνικό τμήμα βιομηχανίας ή άλλου κλάδου.
 • Ικανότητα στην επικοινωνία την οργάνωση και την τήρηση κανόνων ορθής τεχνικής πρακτικής
 • Υπευθυνότητα, σωστή διαχείριση χρόνου, συνέπεια, προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους
 • Θα εκτιμηθεί η κατανόηση βιομηχανικών εφαρμογών και η εμπειρική γνώση σε τεχνικά θέματα

Παροχές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Πλήρης απασχόληση
 • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Διεύθυνση τμήματος Service
 • Παρακολούθηση και τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας
 • Συμμόρφωση με την καθιερωμένη τεχνολογία παραγωγής
 • Τήρηση κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής
 • Εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου
 • Διαχείριση και συντονισμός των εργαζομένων
 • Διαχείριση εξοπλισμού συνεργείου
 • Εξυπηρέτηση πελατών service
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων για βελτιώσεις σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στη βιομηχανία

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ηλικία έως 55 ετών
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση διεύθυνσης ή εργοδηγού τουλάχιστον 2 ετών
 • Κατανόηση βιομηχανικών εφαρμογών και εμπειρική γνώση σε τεχνικά θέματα
 • Ικανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους

Παροχές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Πλήρης απασχόληση
 • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης