Πυροσβεστικα Συγκροτήματα

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα στην απλή τους έκδοση αποτελούνται από κύριες ηλεκτροκίνητες ή diesel αντλίες και ηλεκτροκίνητη αντλία jockey. Περιλαμβάνουν πίνακα ελέγχου, πιεζοστάτες, συλλέκτη αναρρόφησης και κατάθλιψης, βάνες απομόνωσης κάθε αντλίας, βαλβίδες αντεπιστροφής και πιεστικό δοχείο σύμφωνα με τις ανάγκες.
Κατόπιν ζήτησης διατίθενται πυροσβεστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υψηλών προδιαγραφών.

  • Διατίθενται σε ενιαία βάση ή μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Δυνατότητα παράδοσης και τοποθέτησης τμηματικά σε αντλιοστάσια με περιορισμένο χώρο ή δύσκολη πρόσβαση.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης κάθε ηλεκτραντλίας ξεχωριστά καθώς και της diesel.
  • Δυνατότητα κατασκευής μόνο με ηλεκτραντλίες, σε περίπτωση που υπάρχει ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος.
  • Αναλυτικές πληροφορίες για τα παραπάνω συγκροτήματα είναι διαθέσιμες κατόπιν συγκεκριμένης ζήτησης.

Untitled 2
Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων
EN 12845VNIIPO
VNIIPOCCCF
NFPA 20APSAD
FMCEPREVEN
VdSUNI
LPCBCNBOP
PSBOKF
PAVUSEN 12259-12

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕYΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ12845/EN 12259-12

Το πυροσβεστικό συγκροτήμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12845/ΕΝ12259-12, αποτελείται από:

  • Κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από οριζόντια φυγοκεντρική αντλία ελευθέρου άξονα και ηλεκτροκινητήρα. Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού συνδέσμου με αποστάτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση του υδραυλικού τμήματος, χωρίς να αποσυναρμολογούνται σι σωληνώσεις (back pull-out design). Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τεχνολογίας Blueflux που εξασφαλίζει επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης ΙΕ2.

  • Κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία

Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από οριζόντια φυγοκεντρική αντλία ελευθέρου άξονα και πετρελαιοκινητήρα. Το πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα εδράζεται με αντικραδασμικά πέλματα σε ισχυρής κατασκευής χαλύβδινη βάση. Συνοδεύεται από δεξαμενή καυσίμου και συσσωρευτές ανάλoγου μεγέθους. Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού συνδέσμου με αποστάτη προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση του υδραυλικού τμήματος, χωρίς να αποσυναρμολογούνται οι σωληνώσεις (back pull-out design). Ο πετρελαιοκινητήρας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, κατάλληλης ονομαστικής ισχύος.

  • Βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (Jockey)

Βοηθητικό ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα (jockey) αποτελούμενο από ανοξείδωτη κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγόκεντρη αντλία και έναν ηλεκτροκινητήρα, απευθείας συνδεδεμένα (μονομπλόκ),ισχυρής κατασκευής κατάλληλη για συνεχή λειτουργία. Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τεχνολογίας Bluefl ux που εξασφαλίζει επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης ΙΕ2

  • Πίνακες αυτοματισμού

Βάσει του νέου προτύπου ΕΝ12845, κάθε κινητήρας του συγκροτήματος (ηλεκτροκινητήρες και πετρελαιοκινητήρας) πρέπει να ελέγχεται από ξεχωριστό πίνακα αυτοματισμού.

Untitled 1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ PEERLESS, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ NFPA20 ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ UL/FM

Τα συγκροτήματα κατασκευάζονται από την Αμερικανική εταιρεία Peerless, εταιρεία-μέλος του Ομίλου Grundfos, με εμπειρία 80 ετών στην κατασκευή πυροσβεστικών συστημάτων.
Τα συγκροτήματα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση. Η αντλία, ο ηλεκτροκινητήρας / πετρελαιοκινητήρας και ο πίνακας ελέγχου είναι τοποθετημένα σε μία ενιαία βάση. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ολοκληρωμένες. Το γεγονός ότι τα συγκροτήματα παραδίδονται προ-συναρμολογημένα εξαλείφει οποιαδήποτε περίπλοκα και κοστοβόρα προβλήματα εγκατάστασης.
Τόσο οι οριζόντιοι, όσο και οι κατακόρυφοι τύποι αντλιών μπορούν να δώσουν παροχή μέχρι και 5000 gpm. Οι τύποι end-suction δίνουν παροχή μέχρι και 1500 gpm και οι in-line μέχρι και 500 gpm. Οι αντλίες δουλεύουν με ηλεκτροκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες ή ατμοστρόβιλο. Όλα τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα των αντλιών πυρόσβεσης έχουν προδιαγραφές NFPA 20.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κάθε πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από τα κάτωθι:
Κύριες αντλίες ηλεκτροκίνητες ή diesel, ηλεκτροκίνητη αντλία jockey, πιεζοστάτες, συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, μανόμετρο, πίνακα ελέγχου, βαλβίδες αντεπιστροφής, αποφρακτικές βάνες.