Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων

Τεχνικό φυλλάδιο μηχανικών, εγχειρίδιο για υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων.