Πιεστικά Συγκροτήματα

Πιεστικά συγκροτήματα με inverter

Πιεστικά συγκροτήματα που αποτελούνται από 2 έως 6 πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες, ηλεκτρικό πίνακα, inverter, συλλέκτη αναρρόφησης και κατάθλιψης, βαλβίδες αντεπιστροφής και βάνες απομόνωσης κάθε αντλίας. Φωτιζόμενο, ευανάγνωστο display με ελληνικό μενού.

Λειτουργίες – τεχνικά στοιχεία

 • Έλεγχος σταθερής πίεσης μέσω συνεχούς ρύθμισης στροφών της αντλίας

 • Ελεγκτή PID, με δυνατότητα μεταβολής των παραμέτρων (Κp, Ti) του ελεγκτή
 • Διατήρηση σταθερής πίεσης στο σημείο μέτρησης, ανεξαρτήτως της πίεσης εισόδου
 • Λειτουργία ON / OFF σε πολύ μικρή παροχή multie-e
 • Αυτόματη διαδοχή των αντλιών σε κάθε κύκλο λειτουργίας αλλά και βάση των ωρών λειτουργίας για βέλτιστη απόδοση
 • Επιλογή ελάχιστου χρόνου μεταξύ εκκινήσεων και προτεραιότητα λειτουργίας αντλίας
 • Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας των αντλιών για προστασία του από τυχόν παύση μεγάλης διάρκειας
 • Σε δίκτυα με σημαντικές διακυμάνσεις της παροχής υπάρχει δυνατότητα αναλογικής προσαρμογής του επιθυμητού σημείου λειτουργίας του συγκροτήματος, ανάλογα με τις απώλειες τριβών του δικτύου.
 • Δυνατότητα ωρολογίου εβδομαδιαίου προγράμματος ρύθμισης της πίεσης κατάθλιψης
 • Δυνατότητα εφεδρείας στις αντλίες
 • Δυνατότητα εφεδρικού αισθητήρα
 • Δυνατότητα αντιστροφής του σήματος του αισθητήρα
 • Δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου
 • Δυνατότητα εξωτερικής μεταβολής του επιθυμητού σημείου λειτουργίας μέσω αναλογικού σήματος

Δυνατότητα απομακρυσμένου σημείου ελέγχου με τις εξής λειτουργίες

 • ΟΝ / ΟFF του συγκροτήματος
 • Max, min ή σημείο λειτουργίας
 • Εναλλακτικά σημεία ρύθμισης
 • Διαμόρφωση ανεξαρτήτων ψηφιακών εισόδων και εξόδων
 • Διαμόρφωση ανεξαρτήτων αναλογικών εισόδων

Εμφάνιση των παρακάτω στην οθόνη του πίνακα ελέγχου

 • Ελάχιστα και μέγιστα όρια της πίεσης κατάθλιψης, hydro mpc new
 • Πίεση εισόδου
 • Προστασία κινητήρων
 • Έλεγχος αισθητηρίων και καλωδίων του συστήματος για τυχόν δυσλειτουργίες
 • Καταγραφή των τελευταίων 24 συναγερμών
hydro mpc new

Ενδείξεις των παρακάτω λειτουργιών

 • Γραφική παράσταση ανάλυσης 320 Χ 240 pixels με φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
 • Ελληνικό μενού
 • Πράσινη ενδεικτική λυχνία για κατάσταση λειτουργίας και κόκκινη για περίπτωση βλάβης

Προαιρετικά

 • Διατίθενται σε ενιαία βάση ή μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Δυνατότητα κατασκευής με 1 έως 6 ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντλίες.
 • Δυνατότητα παράδοσης και τοποθέτησης τμηματικά σε αντλιοστάσια με περιορισμένο χώρο ή δύσκολη πρόσβαση.
 • Σύνδεση με BMS και Internet
liqtec